Huisregels

Om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie regels opgesteld. Bij betreding van de evenementenlocatie gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels.

Toegang

Om toegang te krijgen tot het EGOpop festival dien je in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs. Tot en met 12 jaar is de toegang (onder begeleiding van een volwassene) gratis. Tickets zijn verkrijgbaar via onze website. Om teleurstelling te voorkomen raden wij je aan om geen kaarten te kopen via andere kanalen, zoals Marktplaats. De entreetickets beschikken over een unieke code, waardoor ze niet na te maken zijn. Kopiëren heeft dus geen zin.

Toegang onder invloed

Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd.

Toegangscontrole

Iedere bezoeker wordt bij het betreden van het evenement gecontroleerd door een veiligheidsmedewerker. Tassen/handtasjes worden altijd gecontroleerd. Het is toegestaan om te verzoeken de controle door een medewerker van het zelfde geslacht uit te laten voeren. Het volledig weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

Het is verboden om het evenement met het volgende te betreden

Softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische)dranken, glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, (huis)dieren, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek-, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels, professionele video-, audio-, opname- en fotoapparatuur (hieronder wordt niet verstaan, digitale compacte camera’s en mobiele telefoons met een fotocamerafunctie).

Zero tolerance drugsbeleid

Het EGOpop festival is een drugsvrij evenement en hanteert dus een zero tolerance beleid. Het is verboden om op het evenement drugs te gebruiken en/of te bezitten. Bij constatering hiervan zal je van het evenementen terrein worden verwijderd. Het is verboden tijdens het evenement drugs te verhandelen. Bij constatering hiervan zal de bezoeker van het evenemententerrein worden verwijderd en zal de bezoeker mogelijk aan de politie worden overgedragen.

Opvolgen aanwijzingen en instructies

Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings)personeel dienen direct opgevolgd te worden. Wordt hier niet aan voldaan zal de bezoeker worden verwijderd van het festivalterrein.

Leeftijd en alcoholbeleid

Voor het EGOpop festival geldt geen leeftijdsgrens. Bezoekers zijn verplicht om zich te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatieplicht (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs). Er wordt geen alcohol geschonken aan personen jonger dan 18 jaar. Hier hanteren wij geen uitzonderingen voor. Bij de ingang krijgt iedereen vanaf 18 jaar en ouder na controle van het legitimatiebewijs een polsbandje. Enkel en alleen op vertoon van dit polsbandje wordt er alcoholische drank verstrekt.

Handel en verkoop

Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerplaatsen, handelswaren te verkopen en/of te koop aan te bieden.

Diefstal en verlies

Op het evenemententerrein is een garderobe (tegen betaling) en een fietsenstalling (gratis) aanwezig. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijtraken van spullen. De organisatie adviseert om geen waardevolle spullen mee te nemen naar een evenement en/of achter te laten in de auto.

Toiletten

Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk één toiletcabine te betreden. Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.

Consumptiebonnen

Drank en eten kan worden betaald met de hiervoor aangestelde consumptiebonnen. Consumptiebonnen zijn verkrijgbaar bij de kassa’s, waar zowel contant kan worden betaald, als met pinpas. Gekochte consumptiebonnen zijn alleen tijdens de editie van 2023 geldig en kunnen tot 1.00 uur worden ingewisseld bij de kassa.

EHBO

Op het festivalterrein is een uitgebreide EHBO-post aanwezig. Hier kun je terecht voor kleine dingen, zoals een pleister of voor ernstige gevallen. Daarnaast zullen de medewerkers van de EHBO de gasten nauwlettend in de gaten houden op onwel wordingen en ongeregeldheden. Volg ten alle tijde de instructies op van onze medewerkers en hulpverlenende instanties. Bij eventuele calamiteiten adviseren we je rustig te blijven en contact op te nemen met de beveiliging of de organisatie.

Foto, video, geluidsopnamen

Een ieder die het festivalterrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video, foto- en geluidsopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen uitsluitend voor haar eigen promotionele doeleinden.

Voorwerpen en objecten

Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen. Tevens is het verboden zonder geldig toegangsbewijs het backstagegebied te betreden. Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenement mee te nemen.

Parkeren/rijwielstalling

Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig worden verwijderd. Instructies van de verkeersbegeleiders dienen opgevolgd te worden. Parkeren van auto’s kan in de kern van Egchel, nabij de school, de kerk en het gemeenschapshuis. Voor personen op de fiets of scooter is er een rijwielstalling beschikbaar, waar wel toezicht wordt gehouden, maar deze is verder voor eigen risico.

Garderobe

Er is een garderobe beschikbaar om jassen en/of waardevolle spullen tegen betaling op te bergen. Tarief en info vind je bij de garderobe op het festivalterrein.

Beveiligingscamera’s

Op en rondom het festivalterrein zal doormiddel van beveiligingscamera’s toezicht worden gehouden. Dit zal ook bij de ingang van het festivalterrein kenbaar gemaakt worden. De bezoeker geeft door het terrein te betreden toestemming voor de beveiligingsopnames.

Geluidsniveau

Op het evenemententerrein zal soms harde muziek worden geproduceerd. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor. De organisatie adviseert om oordopjes te dragen en af en toe een rustige ruimte op te zoeken zodat de oren wat rust kunnen krijgen.

Roken

In alle tenten van de horeca en in alle toiletcabines of andere inrichtingen op het festivalterrein geldt een algeheel rookverbod. Op het evenemententerrein wordt geen enkel rookwaar verkocht. Het is wel toegestaan te roken in de buitenlucht.

Eigen risico

Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. EGOpop dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie en/of het evenement mochten ondervinden. Dit geldt zowel binnen als buiten het festivalterrein.

Overige situaties

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend. Bij het niet naleven de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd, zonder restitutie van het toegangsbewijs. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het evenementen terrein direct te worden verlaten. Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels. Mocht je vragen, twijfels of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de organisatie.