Privacyverklaring Vrijwilligers

Privacy verklaring m.b.t. vrijwilligers EGOpop 2023
Stichting EGOpop, gevestigd aan Wethouder Tielenstraat 26 in Egchel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring.

Contactgegevens
Stichting EGOpop
Wethouder Tielenstraat 26
5987 NK Panningen

Persoonsgegevens die wij verwerken van vrijwilligers
Stichting EGOpop verwerkt je persoonsgegevens, omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam;
  • NAW gegevens;
  • E-mailadres;
  • Geboortedatum;
  • Telefoonnummer;
  • Beeldmateriaal (Portret).


Met welk doel en basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting EGOpop verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen voor hulp tijdens het evenement;
  • Je te kunnen bellen of e-mailen voor andere vrijwilligersaangelegenheden;
  • Vastleggen op beeld tijdens het evenement.


De verwerking is noodzakelijk voor behartiging van het gerechtvaardigde belang van Stichting EGOpop. De vrijwilliger kan redelijkerwijs verwachten dat wij de gegevens verwerken voor het organiseren van de evenementen.
Het vastleggen op beeld wordt gerechtvaardigd op basis van journalistieke doeleinden of artistieke uitingsvormen. Het vastleggen op beeld tijdens evenementen van Stichting EGOpop in opdracht van Stichting EGOpop, dient als verslaglegging van het evenement, als bewijs voor subsidie-aanvragen of als toekomstig promotiemateriaal in folders en op website(s) van Stichting EGOpop.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting EGOpop bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Wij bewaren je gegevens tot de opvolgende editie van het EGOpop festival om je voor dat evenement weer te kunnen benaderen of je op de hoogte houden van eventuele vrijwilligersavonden. In principe is dit uiterlijk 2 jaar, maar indien er door onvoorziene omstandigheden geen volgende editie van het EGOpop festival plaatsvindt kan dit verlengd worden tot uiterlijk 5 jaar.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting EGOpop neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@egopop.nl.